Úvodní strana

Základní informace o ambulanci

CO JE PSYCHIATRICKÁ
A SEXUOLOGICKÁ AMBULANCE?V rámci sexuologické ambulance léčba mužských sexuálních dysfuncí, ženských sexuálních dysfunkcí, řešení partnerského sexuálního nesouladu, léčba sexuálních deviací.

Psychiatrická ambulance je často místem prvního kontaktu pacienta se specializovaným systémem péče o duševně nemocné. Pracuje jak se samotným pacientem, tak případně s jeho nejbližším rodinným prostředím.

Má důležitou roli v dispenzarizaci a v dlouhodobé koordinaci péče o své pacienty.

Spolupodílí se či přímo zajišťuje zapojení dalších potřebných služeb systému péče o duševně nemocné v péči o svého pacienta (včetně potřebné péče lůžkové) a udržuje s těmito službami potřebný kontakt.

Důležitá je také propojenost ambulantního psychiatra se službami primární zdravotní péče v místě svého působení, respektive s lékaři primární péče svých pacientů.

POSKYTOVANÁ PÉČE

Poskytuji psychiatrickou péči v celém rozsahu psychiatrické problematiky, nejčastěji při poruchách nálady, úzkostných stavech, psychických problémech vzniklých v reakci na zátěžové životní situace, ale i u psychotických onemocněních, organických poruchách ve stáří a problémech s nadměrným užíváním alkoholu.

AMBULANCE
Bří Mrštíků 38, 690 02 Břeclav, tel.: 519 303 321
Mikulov, tel.: 723 975 805
e-mail: Dita.Steflova@seznam.czwww.ditasteflova.eu
designed & created by www.pixelhouse.cz   |   2007-8